קשרי משקיעים

"נופר אנרגיה" הנה מובילה בתחום פיתוח, רישוי, הקמה ותפעול של מערכות פוטו-וולטאיות, בעיקר בסגמנט הדואלי (מאגרים וגגות), המאופיין בפרויקטים בעלי תשואה עודפת. החברה הינה חלוצה בתחום המאגרים הצפים וכן בשילוב יכולות אגירת חשמל. נופר ביצעה הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בדצמבר 2020 ומציגה קצבי צמיחה מרשימים בפעילותה העסקית בתקופה מאז ההנפקה.

המספרים שלנו

438 MW

**מחוברים ומוכנים לחיבור

873 MW

**בהקמה ולקראת הקמה

360 מליון

*ש״ח הכנסות 2021

729 MW

**מחוברים, מוכנים לחיבור, בהקמה ולקראת הקמה

875 מיליון

**ש״ח הכנסות שנה מייצגת מפרויקטים מחוברים, מוכנים לחיבור, בהקמה ולקראת הקמה

** נתונים ליום פרסום דוחות תקופתי ושנתי (29.03.2022) | * נתונים ליום 31.12.2021​

סימול:

מחיר אחרון:

שינוי:

נפח מסחר:

שווי שוק:

נכון ל-

בשעה:

יסודות ההצלחה

יכולותיה של "נופר" הן כחברה הנדסית והן כמקימה ומפעילה (EPC  ו-M&O), בה כלל שרשרת הכישורים הנדרשים מבוצעים In House, מקנות לחברה גמישות תפעולית ויתרונות ביחס לחברות אחרות בתחום. אסטרטגיה זו מאפשרת לחברה לתרגם זכיות במכרזים, לחיבור בפועל של המערכות, תוך  השגת תשואה עודפת בפרויקטים אותם יוזמת, מקימה ומתפעלת ("MW שווה יותר").

שליטה בכל שרשרת הערך יזום, הקמה ותפעול

"MW שווה יותר" פרויקטים בעלי תשואה עודפת

שחקנית גלובאלית פעילות בספרד, איטליה ובשווקים נוספים

פיתוח פעילות בשווקים חדשים

דיווחים מידיים

מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2022 ושיחת ועידה ביום 31.5.22 
25/05/2022
בת (90%) בהסכם לרכישת תאגידים בייזום של פרויקט סולארי ברומניה, בהספק מוערך של כ-169 מגה-וואט כולל אופציה
03/05/2022
כניסה לפרויקט אגירה בבריטניה בהספק של כ-60 מגה-וואט שעה
28/04/2022

מצגות

מצגת מצגת משקיעים - סיכום שנת 2021
29/03/2022
מצגת משקיעים - כניסה לתחום אגירת חשמל בבריטניה - פרויקט Cellarhead בהספק של כ-700 MW
19/12/2021
מצגת משקיעים – רבעון 3 2021
29/11/2021

מהתקשורת

הרשמה להתראות דוא״ל

© כל הזכויות שמורות לנופר אנרגיה