קשרי משקיעים

“נופר אנרגיה” הנה מובילה בתחום פיתוח, רישוי, הקמה ותפעול של מערכות פוטו-וולטאיות, בעיקר בסגמנט הדואלי (מאגרים וגגות), המאופיין בפרויקטים בעלי תשואה עודפת. החברה הינה חלוצה בתחום המאגרים הצפים וכן בשילוב יכולות אגירת חשמל. נופר ביצעה הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בדצמבר 2020 ומציגה קצבי צמיחה מרשימים בפעילותה העסקית בתקופה מאז ההנפקה.

המספרים שלנו רבעון 1 2022

617 MW

**מחוברים ומוכנים לחיבור

595 MW

**בהקמה ולקראת הקמה

27.3 מליון

*ש״ח הכנסות רבעון 1 2022

874 MW

**מחוברים, מוכנים לחיבור, בהקמה ולקראת הקמה

875 מיליון

**ש״ח הכנסות שנת 2021 מייצגת מפרויקטים מחוברים, מוכנים לחיבור, בהקמה ולקראת הקמה

** נתונים ליום פרסום דוחות רבעון 1 2022 (31.05.2022) | * נתונים ליום 31.03.2022​

סימול:

מחיר אחרון:

שינוי:

נפח מסחר:

שווי שוק:

נכון ל-

בשעה:

יסודות ההצלחה

יכולותיה של “נופר” הן כחברה הנדסית והן כמקימה ומפעילה (EPC  ו-M&O), בה כלל שרשרת הכישורים הנדרשים מבוצעים In House, מקנות לחברה גמישות תפעולית ויתרונות ביחס לחברות אחרות בתחום. אסטרטגיה זו מאפשרת לחברה לתרגם זכיות במכרזים, לחיבור בפועל של המערכות, תוך  השגת תשואה עודפת בפרויקטים אותם יוזמת, מקימה ומתפעלת (“MW שווה יותר”).

שליטה בכל שרשרת הערך יזום, הקמה ותפעול

“MW שווה יותר” פרויקטים בעלי תשואה עודפת

שחקנית גלובאלית פעילות בספרד, איטליה ובשווקים נוספים

פיתוח פעילות בשווקים חדשים

דיווחים מידיים

השלמת הסכם שיתוף פעולה עם חברת מילגם אנרגיה
09/08/2022
בהסכם למכירת חשמל (PPA) ועדכון אסטרטגיית מכירת החשמל בפרויקטי החברה בספרד
08/08/2022
פרויקט 169Olmedilla מגה-וואט - הגעה להפעלה מסחרית
24/07/2022

מצגות

מצגת משקיעים - רבעון 1 2022
31/05/2022
מצגת מצגת משקיעים - סיכום שנת 2021
29/03/2022
מצגת משקיעים - כניסה לתחום אגירת חשמל בבריטניה - פרויקט Cellarhead בהספק של כ-700 MW
19/12/2021

מהתקשורת

הרשמה להתראות דוא״ל

© כל הזכויות שמורות לנופר אנרגיה